Musiikkikoulu Nabbula

Yrityksen arvot ja toimintaperiaatteet

Luomme hyvinvointia musiikilla


Musiikki on voimakas vaikuttaja ja monille yksi kantavista voimista läpi elämän. Uskomme että varhaisiässä koetut positiiviset musiikin oppimiskokemukset inspiroivat oppilaita jatkamaan harrastusta sekä ilmaisemaan itseään musiikin kautta.

Uuden instrumentin oppimisessa tärkein vaihe on alkeiden oppiminen asiantuntevan opettajan johdolla. Alkeisvaiheeseen kuuluvat soittimen käsittely, oikea soittoasento ja innostus musiikin harrastamiseen. Opettaja kannattaa valita huolellisesti, jotta voi varmistua alusta alkaen virheettömän soittoasennon oppimisesta. Nabbulassa panostamme positiivisen musiikkisuhteen syntymiseen, josta on helppo jatkaa musiikkiharrastusta pidemmälle. Oppilaan motivoiminen on avain oppimiseen.

Nabbulassa arvostamme lapsuutta ja otamme opetuksessa huomioon siihen kuuluvat erityispiirteet.

Meistä jokaisella on oikeus nauttia musiikista ja luoda omaa musiikkia.

Tietoja yrittäjästä

Henna Nabb

Henna Nabb

Yrityksen juuret ulottuvat lapsuusvuosiini saakka jolloin oma musiikkisuhteeni rakentui monipuolisista mahdollisuuksista kokea ja luoda musiikkia. Oma musiikillinen polkuni on kulkenut musiikkileikkikoulusta musiikkiluokkien kautta musiikin ammattiopintoihin. Musiikkipedagogiksi vuonna 2004 valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt viulunsoiton opettajana sekä orkesterimuusikkona.

Kohtaloni sinetöi työtarjous musiikkileikkikoulun opettajana. Siitä hetkestä alkaen tiesin, että varhaisiän pedagogiikka tulisi olemaan suuri osa ammatillisuuttani. Sen jälkeen työkuvioihini on vakiintunut varhaisiän musiikinopetus ja minulla on laaja kokemus musiikkileikkikoulujen järjestämisestä.

Varhaiskasvatuksen asiantuntemusta täydensin kasvatustieteen maisterin tutkinnolla pääaineenani varhaiskasvatus. Varhaisiän musiikkikasvatuksen kehittäminen on noussut yhdeksi tärkeimmistä asioista itselleni. Tällä hetkellä teen jatko-opintoja Oulun Yliopiston tutkijakoulussa. Väitöskirjani aiheena on lastentarhanopettajien rakentuneet kokemukset päiväkodin musiikkikasvattajina musiikillisissa identiteettikertomuksissa.