Musiikkikoulu Nabbula

Nabbula on tyrnäväläinen yritys joka tarjoaa korkeatasoisia musiikin opetus- ja kasvatuspalveluita innostavasti ja ammattitaitoisesti. Olemme erikoistuneet viulunsoiton opetukseen, alkeisopetukseen sekä varhaisiän musiikkikasvatuksen pedagogiikkaan.

Lue lisää yrityksestä

Palvelut

Nabbulan Viulukoulu

Henkilökohtaista viulunsoiton opetusta oppilaan tason mukaan. Tavoitteellinen soitonopetus sopii harrastajille kuin myös ammattilaisuuteen tähtääville.

Lue lisää

Nabbulan Viulumuskari

Innostava ja leikinomainen tapa aloittaa viuluharrastus. Soveltuva etenkin pienille lapsille. Tässä muskarissa tutustutaan viuluun ja sen käsittelyyn.

Lue lisää

Nabbulan Muskariluokka

Innostavat ja mukaansatempaavat muskarit. Leikinomaista musiikin harrastamista ja musisointia muskariryhmässä.

Lue lisää

Nabbulan Mobiilimuskari

Musiikkiin tutustuminen teknologiaa ja mobiilisovelluksia hyödyntäen. Tämä muskari sopii 4-8 vuotiaille.

Lue lisää

Palvelukuvaukset

Nabbulan Viulukoulu

Nabbulan Viulukoulussa soitonopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää, oppilaan edistymisen tahdissa. Opetusmuotona on yksityistunnit. Soitonopetuksessa oppilas saa valmiudet kehittää soittotaitoaan sekä henkilökohtaista ohjausta miten soittotaitoa voi parantaa. Viulunsoiton opetusta annetaan alkeista aina ammattiopintoihin saakka. Pidemmälle ehtineet oppilaat voivat osallistua yhteismusisointiin. Suositeltava aloitusikä yksilöopetukseen on 5 vuotta.

Soitonopetusta tarjotaan Tyrnävällä tai sopimuksen mukaan oppilaan kanssa sovitussa sijainnissa.

Hinnasto:

30min / 19e / viikko

Ilmoittaudu

Nabbulan Viulumuskari

Viulumuskarissa viulunsoittoon tutustutaan leikinomaisesti, käyttäen lapsille luontaisia tapoja kuten leikkiä ja liikkumista. Muskarit rakentuvat lauluista, loruista ja viulun soiton alkeisiin tutustumisesta. Muskarissa tutustutaan viuluun soittimena ja oikeaoppiseen viulun käsittelyyn. Tavoitteena on antaa valmiudet tavoitteellisemman soitto-opintojen aloittamiseen. Suositeltava osallistumisikä viulumuskariin on 3-6 vuotta. Alussa oma viulu ei ole välttämätön.

Viulumuskari järjestetään maanantai-iltaisin Tyrnävän Murrossa ja keskiviikkoiltaisin Tyrnävällä.

Hinnasto:

30min / 13e / viikko.

Kaudessa on 15 opetuskertaa.
Tarkemmat tiedot muskariryhmistä saa ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittaudu

Nabbulan Muskariluokka

Nabbulan muskareissa korostuvat leikillisyys, monipuolisuus ja mielikuvitus. Tavoitteena on synnyttää myönteisiä musiikillisia kokemuksia, herättää lapsen kiinnostus musiikkiin sekä kehittää rytmi-, melodia-, kuulo- ja kuuntelukykyä. Tunneilla käytettäviä työtapoja ovat laulaminen, loruilu, soittimiin tutustuminen, kuuntelu ja musiikkiliikunta. Musiikkileikkikoulun tärkeimmät periaatteet ovat opetuksen kokonaisvaltaisuus, elämyksellisyys sekä positiivinen ilmapiiri.

Muskari järjestetään lauantaisin ja opetuspaikkana on Liminka.

Hinnasto:

30min / 9e / viikko.

Kaudessa on 15 opetuskertaa.
Tarkemmat tiedot muskariryhmistä saa ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittaudu

Nabbulan Mobiilimuskari

Mobiilimuskarissa tutustutaan ikätason mukaisesti musiikin perusteisiin, erilaisiin äänimaisemiin ja musiikilliseen keksintään erilaisten mobiilisovellusten avulla. Tuntien pohjana käytetään perinteisestä muskarista tuttuja elementtejä kuten laulamista, soittamista ja musiikkiliikuntaa. Näiden lisäksi tunneilla käytetään erilaisia musiikkipelejä ja musiikkileikkejä.

Muskari järjestetään lauantaisin ja opetuspaikkana on Liminka. Muskarissa käytetään Nabbulan laitteita.

Hinnasto:

30min / 9e / viikko.

Kaudessa on 15 opetuskertaa.
Tarkemmat tiedot muskariryhmistä saa ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittaudu

Ilmoittautumiset


Nimi:

Sähköpostiosoite:

Puhelinnumero:

Ilmoittaudun:


Vapaamuotoinen viesti:

Yhteystiedot

Musiikkikoulu Nabbula
Peuranniemi 24
91800 Tyrnävä
Puh. +358505434754
Sähköposti: musiikkikoulu@nabbula.com

Y-tunnus: 26316134