Musiikkikoulu Nabbula

Nabbula on tyrnäväläinen yritys joka tarjoaa korkeatasoisia musiikin opetus- ja kasvatuspalveluita innostavasti ja ammattitaitoisesti. Olemme erikoistuneet viulun- ja pianonsoiton opetukseen, alkeisopetukseen sekä varhaisiän musiikkikasvatuksen pedagogiikkaan.

Lue lisää yrityksestä

Palvelut

Nabbulan Viulukoulu

Henkilökohtaista viulunsoiton opetusta oppilaan tason mukaan.

Lue lisää

Nabbulan Viulumuskari

Innostava ja leikinomainen tapa aloittaa viuluharrastus. Soveltuva etenkin pienille lapsille. Tässä muskarissa tutustutaan viuluun ja sen käsittelyyn.

Lue lisää

Nabbulan Pianokoulu

Henkilökohtaista pianonsoiton opetusta oppilaan tason mukaan

Lue lisää

Nabbulan Pianomuskari

Innostava ja leikinomainen tapa alottaa pianoharrastus. Soveltuva etenkin pienille lapsille. Tässä muskarissa tutustutaan pianoon ja sen käsittelyyn.

Lue lisää

Nabbulan Muskariluokka

Innostavat ja mukaansatempaavat muskarit. Leikinomaista musiikin harrastamista ja musisointia muskariryhmässä.

Lue lisää

Nabbulan Hyvän Mielen Muskari

Lämminhenkinen muskari 4-7 vuotiaille, jossa lapset ja vanhukset musisoivat yhdessä.

Lue lisää

Nabbulan Aikuisopetus

Soittotaito ruosteessa? Kurssi on tarkoitettu aikuisille jotka haluavat saada varmuutta soittamiseen tai nauttia yhdessä soittamisesta leppoisassa ja kannustavassa ilmapiirissä

Lue lisää

Palvelukuvaukset

Nabbulan Viulukoulu

Nabbulan Viulukoulussa soitonopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää, oppilaan edistymisen tahdissa. Opetusmuotona on yksityistunnit. Soitonopetuksessa oppilas saa valmiudet kehittää soittotaitoaan sekä henkilökohtaista ohjausta miten soittotaitoa voi parantaa. Viulunsoiton opetusta annetaan alkeista aina ammattiopintoihin saakka. Pidemmälle ehtineet oppilaat voivat osallistua yhteismusisointiin. Suositeltava aloitusikä yksilöopetukseen on 5 vuotta.

Hinnasto:

Kausi (syys/kevät) / 14 krt / 266e

Ilmoittaudu

Nabbulan Viulumuskari

Viulumuskarissa viulunsoittoon tutustutaan leikinomaisesti, käyttäen lapsille luontaisia tapoja kuten leikkiä ja liikkumista. Muskarit rakentuvat lauluista, loruista ja viulun soiton alkeisiin tutustumisesta. Muskarissa tutustutaan viuluun soittimena ja oikeaoppiseen viulun käsittelyyn. Tavoitteena on antaa valmiudet tavoitteellisemman soitto-opintojen aloittamiseen. Suositeltava osallistumisikä viulumuskariin on 3-6 vuotta. Alussa oma viulu ei ole välttämätön.

Hinnasto:

Kausi (syys/kevät) / 14 krt / 182e

Ilmoittaudu

Nabbulan Pianokoulu

Nabbulan Pianokoulussa soitonopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää, oppilaan edistymisen tahdissa. Opetusmuotona on yksityistunnit. Soitonopetuksessa oppilas saa valmiudet kehittää soittotaitoaan sekä henkilökohtaista ohjausta miten soittotaitoa voi parantaa. Suositeltava aloitusikä yksilöopetukseen on 5 vuotta.

Hinnasto:

Kausi(syys/kevät) / 14 krt / 266e

Ilmoittaudu

Nabbulan Pianomuskari

Pianomuskarissa pianonsoittoon tutustutaan leikinomaisesti, käyttäen lapsille luontaisia tapoja kuten leikkiä ja liikkumista. Muskarit rakentuvat lauluista, loruista ja pianon soiton alkeisiin tutustumisesta. Muskarissa tutustutaan pianoon soittimena. Tavoitteena on antaa valmiudet tavoitteellisemman soitto-opintojen aloittamiseen. Suositeltava osallistumisikä pianomuskariin on 3-6 vuotta.

Hinnasto:

Kausi(syys/kevät) / 14 krt / 182e

Ilmoittaudu

Nabbulan Muskariluokka

Nabbulan muskareissa korostuvat leikillisyys, monipuolisuus ja mielikuvitus. Tavoitteena on synnyttää myönteisiä musiikillisia kokemuksia, herättää lapsen kiinnostus musiikkiin sekä kehittää rytmi-, melodia-, kuulo- ja kuuntelukykyä. Tunneilla käytettäviä työtapoja ovat laulaminen, loruilu, soittimiin tutustuminen, kuuntelu ja musiikkiliikunta. Musiikkileikkikoulun tärkeimmät periaatteet ovat opetuksen kokonaisvaltaisuus, elämyksellisyys sekä positiivinen ilmapiiri.

Hinnasto:

Kausi(syys/kevät) / 14 krt / 126e

Ilmoittaudu

Nabbulan Hyvän Mielen Muskari

Muskarin tavoitteena on tarjota vanhuksille ja lapsille yhteisiä ilon hetkiä. Laulujen ja lorujen lomassa on aikaa myös pienille, yhteisille, sukupolvien välisille tarinoille. Muskari on tarkoitettu 4-7 vuotiaille.

Tämä muskari toteutetaan yhteistyössä palvelutalo Lepolassa Tyrnävällä. Tarkoitus on aloittaa 15.3. alkaen.

Hinnasto:

10 krt / 60e

Ilmoittaudu

Nabbulan Aikuisopetus

Kurssin tarkoituksena on palauttaa mieleen vanha soittoharrastus tai saada varmuutta omaan soittoon. Kurssilla ei opeteta soittimen hallintaa vaan tarkoituksena on saada rohkeutta ja varmuutta soittamiseen pienessä kokoonpanossa ja nauttia yhdessä soittamisesta omien taitojen mukaisesti. Kurssi sopii myös esimerkiksi opettajille jotka tarvitsevat työssään soittotaitoa mutta kokevat epävarmuutta ja haluavat kehittää soittovalmiuksiaan positiivisessa ja kannustavassa ryhmässä.

Hinnasto:

Kausi(syys/kevät) / 14 krt / 168e

Ilmoittaudu

Ilmoittautumiset


Nimi:

Sähköpostiosoite:

Puhelinnumero:

Ilmoittaudun:


Vapaamuotoinen viesti:

Yhteystiedot

Musiikkikoulu Nabbula
Peuranniemi 24
91800 Tyrnävä
Puh. +358505434754
Sähköposti: musiikkikoulu@nabbula.com

Y-tunnus: 26316134